Website voor arbeidsmarktregio Helmond-De Peel

Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel - 2024

Klantprofiel:

Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, werkgevers, onderwijsinstellingen en andere stakeholders in de regio Helmond-De Peel. Hun missie is om de regionale arbeidsmarkt te versterken door het verbeteren van de samenwerking tussen vraag en aanbod van arbeid. Ze richten zich op het creëren van werkgelegenheid, het stimuleren van scholing en ontwikkeling, en het ondersteunen van werkzoekenden en werkgevers.

Uitdaging:

Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel stond voor de uitdaging om hun missie en diensten effectief te communiceren via een online platform. Ze wilden een website die niet alleen hun inzet voor werkgelegenheid en scholing benadrukte, maar ook de samenwerkingsgerichte aanpak en hun betrokkenheid bij het versterken van de regionale arbeidsmarkt.

Oplossing:

Ons team heeft nauw samengewerkt met Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel om een informatieve en gebruiksvriendelijke website te ontwerpen en ontwikkelen.

Resultaten:

Dankzij onze samenwerking beschikt Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel nu over een professioneel en aantrekkelijk online platform dat hun missie en toewijding aan de regionale arbeidsmarkt effectief communiceert.