Nationaal programma Arnhem-Oost

Arnhem-Oost - 2023

Klantprofiel:

Arnhem-Oost is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties erkend als één van de twintig stedelijke focusgebieden in Nederland waar integrale gebiedsontwikkeling nodig is. Het Nationaal Programma Arnhem-Oost gaat in de vijf wijken achterstanden op het gebied van onderwijs, werk & inkomen, wonen, gezondheid, leefbaarheid en veiligheid aanpakken. Daarbij benutten zij het potentieel talent in de wijken en investeren ze in de sociale samenhang. 

Uitdaging:

Het Nationaal Programma Arnhem-Oost wilde een online platform creëren om de missie en doelen van het programma te communiceren en om de betrokkenheid van de gemeenschap te vergroten. Het doel was om een website te ontwikkelen die niet alleen informatief was, maar ook inspirerend en uitnodigend, waarbij het designvoorstel als basis diende voor een aantrekkelijke online presentatie.

Oplossing:

Ons team ging aan de slag om een website op maat te bouwen die perfect aansloot bij de visie van het Nationaal Programma Arnhem-Oost. In nauwe samenwerking met het programma hebben we een gebruiksvriendelijke en aantrekkelijke website gecreëerd, waarop bezoekers gemakkelijk informatie kunnen vinden over de doelstellingen, projecten en evenementen van het programma. Door het designvoorstel als leidraad te gebruiken, hebben we ervoor gezorgd dat de website de boodschap van het programma krachtig overbrengt en de betrokkenheid van de gemeenschap vergroot.

Resultaten:

Dankzij onze samenwerking heeft het Nationaal Programma Arnhem-Oost nu een professionele en effectieve online aanwezigheid die de integrale gebiedsontwikkeling van Arnhem-Oost op een inspirerende manier weergeeft. De website fungeert als een centraal platform voor informatie en betrokkenheid, waardoor de gemeenschap actief kan deelnemen aan de doelstellingen en projecten van het programma.